ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸುಮಾರು 250 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ

Bhoomi Pooja for Jayadeva Hospital at Hubballi soon

Good news for the people of North Karnataka. The government is likely to start the construction…

NWKRTC to start Hubballi Vijayapura Multi Axle Volvo service

NWKRTC will start Volvo Multi Axle bus services in between Hubballi and Vijayapura from February 14th.…

error: Content is protected !!