ಜಲಧಾರೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ

ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಲಧಾರೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ವಿಶೇಷ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್) ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 01, 08, 15, 22 ಮತ್ತು…

NWKRTC to operate Special Bus to Jog falls from Hubballi

NWKRTC will operate special buses to the famous Jog Falls. The buses will operate from Hubballi…

ASI neglects Protected Monuments of Hubballi

The Archaeological Survey of India (ASI) has utterly neglected two of the Protected Monuments of Hubballi…

Swami Vivekananda statue to be unveiled tomorrow

Dharwad MP Pralhad Joshi will unveil the Bronze statue of Swami Vivekananda installed at the entrance…

Hubballi to get Heliport, Dharwad district to get ‘Heritage Homestay’

'To boost tourism activities in North Karnataka and Kalyana Karnataka region, a Heliport will be established…

Hyacinth is back at Unkal Lake: Need Permanent Solution

Unkal Lake, one of the Important tourist places to visit in Hubballi City is in bad…

Places to visit around Hubballi Dharwad

Places to visit around Hubballi Dharwad within 150km.

Places to visit in Dharwad

Places to visit in Dharwad City

Places to visit in Hubballi

Places to visit in Hubballi City

error: Content is protected !!