‘Know Your Army’ stall setup at National Youth Festival

Indian Army has established two 'Know Your Army' stalls at the ongoing 26th National Youth Festival…

National Youth Festival, Hubballi Dharwad: Complete details

Hubballi Dharwad will host National Youth Festival (NYF 2023) starting from 12th January till 16th January…

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವ

ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ಧಾರವಾಡ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

error: Content is protected !!