ಕೋವಿಡ್-19 ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾಪತ್ರ

ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಘಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ

Birthday wishes to Veerendra Heggade by JSS school Dharwad students enters World Record

Birthday wishes to Dr. Veerendra Heggade, by the students of JSS School Dharwad has scripted a…

Davanagere gets Digital India Startup Hub at IT Park, Davanagere

Shri Rajeev Chandrasekhar today inaugurated a Digital India startup hub at the Software Technology Parks of…

error: Content is protected !!