ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸುಮಾರು 250 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ

24,146 passengers used Hubballi Airport in May-2022

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has released City-Pair wise Air Traffic Statistics of Hubballi Airport…

error: Content is protected !!