ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ವಾರ್ಡಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ 24×7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ & ಟಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಕುಂದು-ಕೊರತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

24×7 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ ವಲಯ-0836-2355078, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಿ1, ಪಿ1 & ಪಿ1, ಪಿ2-8792443013, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು-8050501306.

24×7 ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ ವಲಯ-0836-2443407, ಧಾರವಾಡ ಪಿ1, ಪಿ1 & ಪಿ1, ಪಿ2-8792443007, ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು-8050500306.

ಅಲ್ಲದೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಹಾಯವಾಣಿ-0836-2351955 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Share this article!

2 thoughts on “ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ

  1. Sir Anand nagar Ambedakar Nagar near our House water pipe is leakage repair man has seen the spot but also they have dug in another side leaving it due to leakage water supply is low when he increase water pressure leakage is found he leaves water 8days once so sir we request you make to attend as soon as possible Sir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!