Construction of Navalur flyover to be completed soon

One of the most delayed projects of Hubballi Dharwad, Construction of Navalur Flyover is almost completed.

Navalur is getting a new BRTS Bus stop

Hubballi Dharwad Bus Rapid Transit System (HDBRTS) is constructing a new BRTS stop at Navalur, much…

Navalur Flyover work progressing at a Snail’s pace

The work of Navalur Flyover (Railway Over Bridge) is progressing at a snail's pace. The inordinate…

ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ವಾರ್ಡಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ 24x7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

error: Content is protected !!