ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭ

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

Hubballi to host India-A vs New Zealand-A Cricket Match

There is some good news for the Cricket enthusiasts of Hubballi. Hubballi will host India-A vs…

error: Content is protected !!