ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ ವಾಹನದ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು

ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ಕೆಎ-01-ಜಿ-3589 ಅನ್ನು ಈಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜು…

ಡಿ.16 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಮರ ಹರಾಜು

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ವಲಯದ ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಧಿತಿಯಲ್ಲಿ 06 ಮರ ಗಳನ್ನು ಹರಾಜು…

error: Content is protected !!