ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ 1824ರಲ್ಲಿ ಸಮರಸಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಸದೆ ಬಡಿದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿಜಯದುಂದುಭಿ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ವೀರರಾಣಿ

error: Content is protected !!