Infosys hiring for R2R process at Hubballi

Infosys, the tech giant which started operations from its Hubballi DC recently is now recruiting for…

ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ

ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು-1, ವಾಹನ ಚಾಲಕ -1, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ-1 ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ…

error: Content is protected !!