ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಖರೀದಿದಾರರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಮಾವೇಶ

ಉಣಕಲ್‌ನ ನವೀನ ಹೋಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಬಾರು ಮಂಡಳಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಖರೀದಿದಾರರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

error: Content is protected !!