ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು (ನಾಳೆ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ…

error: Content is protected !!