Infosys hiring for R2R process at Hubballi

Infosys, the tech giant which started operations from its Hubballi DC recently is now recruiting for…

ಮುಕ್ತ ವಿ.ವಿ. ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಂಡ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರ ವರೆಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

error: Content is protected !!