ಹುಧಾಮಪಾ ಚುನಾವಣೆ – ವಾರ್ಡ ವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿ 420 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ರಿಂದ 10

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ರಿಂದ 20

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 21 ರಿಂದ 30

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31 ರಿಂದ 40

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 41 ರಿಂದ 50

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 51 ರಿಂದ 60

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 61 ರಿಂದ 70

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 71 ರಿಂದ 80

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 81 ಮತ್ತು 82

Share this article!

One thought on “ಹುಧಾಮಪಾ ಚುನಾವಣೆ – ವಾರ್ಡ ವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!