ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಶೃತಿ

ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು ನೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ, ಬರ್ಶಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು

error: Content is protected !!