ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹು.ಧಾ.ಮ. ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯ ಎಲ್ಲ 82 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಹಾಗೂ 28 ರಂದು…

error: Content is protected !!