ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ.ಐ ಸೆಂಟರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ದಾವಣಗೆರೆ ಯ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಪಾಟೀಲ್ ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

error: Content is protected !!