ವಿಜಯನಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಐಸಿಎಸ್‍ಐ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಸಿಎಸ್‍ಐ) ಬೆಂಗಳೂರು

error: Content is protected !!