ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ವಿಕಲಚೇತನರ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಮೇಲಾಟಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ 14, 17 ವಯೋಮಿತಿಯ ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಮೇಲಾಟಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು…

error: Content is protected !!