ಡಿ.16 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಮರ ಹರಾಜು

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿ ವಲಯದ ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಧಿತಿಯಲ್ಲಿ 06 ಮರ ಗಳನ್ನು ಹರಾಜು…

error: Content is protected !!