National Youth Festival, Hubballi Dharwad: Complete details

Hubballi Dharwad will host National Youth Festival (NYF 2023) starting from 12th January till 16th January…

Dharwad roads spruced up for National Youth Festival

Few roads in Dharwad are being spruced up, all thanks to the National Youth festival organized…

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವ

ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ಧಾರವಾಡ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

error: Content is protected !!